Sàn giao dịch thương mại điện tử

Bạn đang muốn kinh doanh mua bán hàng hóa trên Website? Bạn muốn xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử? Hãy liên hệ ngay với Hoàng Kim Long, chúng tôi sẽ tư vấn các thủ tục pháp lý và hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký một cánh nhanh chóng nhất.

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Hoạt động giao dịch, mua bán trên các website thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định tại:

- Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

- Thông tư 09/2008/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử,

- Thông tư số số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ..

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến giao dịch điện tử

2. Chỉ các thương nhân đã đăng ký kinh doanh, các tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật mới được thiết lập website thương mại điện tử. Thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc quyết định thành lập của tổ chức phải được công bố rõ ràng trên trang chủ của website.

3. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương.

4. Những hành vi bị nghiêm cấm:

- Lập website thương mại điện tử để tiến hành hoạt động kinh doanh khi chưa đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin giả mạo về đăng ký kinh doanh hoặc nhân thân trên website thương mại điện tử.

- Gắn biểu tượng đăng ký giả mạo trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử.

- Tiết lộ bí mật kinh doanh của các thương nhân, cá nhân tham gia bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Lấy cắp hoặc sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các thương nhân, tổ chức, cá nhân giao dịch trên website thương mại điện tử.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về thương mại và Internet.

II. HỆ THỐNG QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM: 

1. Đối tượng tham gia:

- Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử tham gia Hệ thống để đăng ký website và thông báo các thay đổi liên quan tới hoạt động của website với Cơ quan quản lý nhà nước.

- Cán bộ quản lý tham gia Hệ thống để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký và theo dõi hoạt động của các sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Loại hình website cần phải đăng ký:

- Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (là website cho phép nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó).

3. Các chức năng của Hệ thống:

- Đăng ký hồ sơ Thương nhân

- Đăng ký website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử

- Theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký

- Quản lý và cập nhật thông tin đăng ký

- Gửi Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của website

4. Một số điểm cần lưu ý:

- Bộ Công Thương có trách nhiệm xác nhận thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (chủ sàn giao dịch TMĐT) đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT.

- Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm quản lý các hoạt động trên website của mình thông qua việc ban hành và theo dõi thực thi các quy trình giao dịch đã được công bố.

- Bên cạnh việc đăng ký với Bộ Công Thương, chủ các sàn giao dịch thương mại điện tử phải bảo đảm việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên sàn tuân thủ mọi quy định của pháp luật về thương mại và Internet.

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó. (Theo Bộ Công Thương)

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XIN GIẤY PHÉP SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GỒM: 

- Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

- Quy chế quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT, Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Thông tư số 09/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương và các quy định pháp luật liên quan;

- Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó.

- Và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI Hoàng Kim Long: 

Khách hàng làm thủ tục Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại Hoàng Kim Long sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách các vấn đề liên quan đến hoạt động Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử như:

- Tư vấn nội dung sàn giao dịch thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật;

- Tư vấn thủ tục Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điển tử, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Hoàng Kim Long sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử cho khách hàng, cụ thể:

 - Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Hoàng Kim Long sẽ tiến hành soạn hồ sơ Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử cho khách hàng;

- Đại diện lên Bộ Công Thương để nộp hồ sơ đăng ký Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Bộ Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận kết quả là Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại Bộ Công Thương;

- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có);

3. Chi phí và thời gian đăng ký giấy phép sàn giao thương mại điện tử:

- Phí đăng ký 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)

- Thời gian đăng ký: 25 ngày

Lượt xem: 4249