Domain - Hosting

Đăng ký tên miền

Quy định đặt tên miền:

- Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info).

- Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.

- Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).

- Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.

BẢNG BÁO GIÁ

1. Tên miền Quốc tế:

2. Tên miền Việt Nam:

Tên miền quốc tế sau khi tiến hành đăng ký xong phải thông báo ngay cho Bộ Thông Tin & Truyền Thông Việt Nam để báo cáo sử dụng tên miền vừa đăng ký. Đảm bảo tên miền của bạn là chính xác và có chủ quyền tại Việt Nam.

Lượt xem: 4042